Tag Archives: shani maharaj

Shani Pooja – शनि पूजन – कसे व्हावे शनी महाराजांचे कृपापात्र?


Shani Pooja – शनि पूजन

Importance of Shani Pooja

shani poojaशनि हा सूर्यपुत्र म्हणून ओळखला जातो. परंतु त्यांच्यात कोणतीही मैत्री नसते. शनि ग्रह सूर्याला प्रदक्षिणा घालतो. जन्मकुंडलीमध्ये शनि जर शुभ स्थानावर असेल तर जातकाला यश, ऐश्वर्य, दीर्घ आयुष्य आणि चिंतन शक्ति देतो. परंतु तो जर अशुभ स्थानात असेल तर अनाचार वाढवतो. शनिची दशा ही अडीच वर्षे आणि साडेसात वर्षे असते. सौरमंडळात शनिचे स्थान पश्चिमेला असते. शनि ग्रहाच्या प्रसन्नतेसाठी भैरव देवाची साधना उपयुक्त असते. शनिवारी उपवास करणार्यांनी दुपारनंतर भोजन करावे. भोजनात मिठाचा वापर करू नये.

 

आवाहन मंत्र
काळी फुले आणि काळ्या रंगाच्या अक्षता हातात घेऊन खालील मंत्र म्हणून शनिदेवाला आवाहन करावे.
*नीलांबुजसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम् ।*
*छाया मार्तण्ड सम्भूतं शनिमावाहयाम्यहम् ॥*

 

स्थापना मंत्र
त्यानंतर खालील मंत्र म्हणून शनिदेवाची प्रार्थना करावी.
*ॐ भूर्भुवः स्वः शनैश्चर इहागच्छ इहतिष्ठ ।*
*ॐ शनैश्चराय नमः ॥*
नंतर काळी फूले आणि काळ्या अक्षता नवग्रहात असलेल्या शनिच्या स्थानावर सोडून द्यावे.

 

ध्यान मंत्र
खाली दिलेला ध्यान मंत्र म्हणावा.
*ॐ सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षः शिवप्रियः ।*
*मन्दाचारः प्रसन्नात्मा पीडा हरतु ते शनिः ॥*

 

शनिमंत्र
शनिदेवाच्या मंत्राची जपसंख्या २३००० आहे.
*ॐ शं शनैश्चराय नमः ।*
*ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनये नमः ।*

 

शनि यंत्र
या यंत्राची बेरीज कुठुनही केली तरी ३३ इतकीच येते. हे यंत्र कोणत्याही महिन्यातील शुक्लपक्षात येणार्या पहिल्या शनिवारी सूर्यास्ताच्या एक तास आधी डाळिंबाची काडी किंवा काळ्या घोड्याच्या नालेपासून बनवलेली लेखणी अष्टगंधाच्या शाईत बुडवून भुर्जपत्रावर लिहावे. नंतर त्या यंत्राला धूप, दीप, काळी फुले वाहून
*ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनये नमः ।*
या मंत्राचा जप करावा आणि ते यंत्र लोखंडाच्या ताईतामध्ये किंवा काळ्या किंवा निळ्या वस्त्रात घालून धारण करावे.
१२        ७      १४
१३       ११       ९
८          १५      १०

 

शनि दान
शनिदानाचे साहित्य – काळे तिळ, उडीद, तेल, काळे वस्त्र, लोखंड, काळी गाय, इंद्रनील, म्हैस इ. हे दान शनिवारी दक्षिणेसहित द्यावे.

 

शनी पूजन” हा लेख धर्मज्ञानगंगा समूहाचे श्री अशोककाका कुलकर्णी ह्यांनी लिहिला आहे. त्यांचे Bigthoughts.co तर्फे साभार.

 

For more articles like Shani Pooja, please visit our Spiritual Section – Mantra & Strotra.

Shani Dev – Ashtotarra Shatanamavali – 108 Names of Shani Maharaj


Shani Dev – Ashtotarra Shatanamavali – 108 Names of Shani Maharaj

Following are the 108 names of Shani Dev which can be chanted every now and then and especially on Saturdays:

shani dev

108 Names of Shani Dev

Om Shanai-shcharayai Namaha
Om Shantaya Namaha
Om Sarva-beeshta-pradaeine Namaha
Om Sharanyaya Namaha
Om Varenyaya Namaha
Om Sarve-shaya Namaha
Om Soumyaya Namaha
Om Suravandyaya Namaha
Om Suraloka-viharine Namaha
Om Sukha-sanapa-vishtaya Namaha
Om Sundaraya Namaha
Om Ghanaya Namaha
Om Ghana-rupaya Namaha
Om Ghana-bharana-dharine Namaha
Om Ghana-sara-vilepaya Namaha
Om Khadyo-taya Namaha
Om Mandaya Namaha
Om Manda-cheshtaya Namaha
Om Maha-neeya-gunatmane Namaha
Om Martya-pavana-padaya Namaha
Om Maheshaya Namaha
Om Chhaya-putraya Namaha
Om Sharvaya Namaha
Om Sara-tuneera-dharine Namaha
Om Chara-sdhira-svabhavaya Namaha
Om Chancha-laya Namaha
Om Neela-varnaya Namaha
Om Nityaya Namaha
Om Neelaa-mjana-nibhaya Namaha
Om Neelaa-mbara-vibhushaya Namaha
Om Nishcha-laya Namaha
Om Vedyaya Namaha
Om Vidhi-rupaya Namaha
Om Virodha-dhara-bhumaye Namaha
Om Veda-spada-svabha-vaya Namaha
Om Vajra-dehaya Namaha
Om Vairagya-daya Namaha
Om Veeraya Namaha
Om Veeta-roga-bhayaya Namaha
Om Vipatparampa-reshaya Namaha
Om Vishva-vandyaya Namaha
Om Grudhra-vahaya Namaha
Om Gudaya Namaha
Om Kurmamgaya Namaha
Om Kurupine Namaha
Om Kutsi-taya Namaha
Om Gunadyaya Namaha
Om Gocha-raya Namaha
Om Avidya-mula-nashaya Namaha
Om Vidya-vidya-svarupine Namaha
Om Aayushya-karanaya Namaha
Om Aapadu-dhartre Namaha
Om Vishnu-bhaktaya Namaha
Om Vashine Namaha
Om Vividha-gama-vedine Namaha
Om Vidhi-stutyaya Namaha
Om Vandyaya Namaha
Om Virupakshaya Namaha
Om Varishtaya Namaha
Om Garishtaya Namaha
Om Vajramku-shadharaya Namaha
Om Varada-bhaya-hastaya Namaha
Om Vaamanaya Namaha
Om Jyeshta-patnee-sametaya Namaha
Om Shreshtaya Namaha
Om Amita-bhashine Namaha
Om Kashtou-ghana-shakaya Namaha
Om Aarya-pushti-daya Namaha
Om Stutyaya Namaha
Om Stotra-gamyaya Namaha
Om Bhakti-vashyaya Namaha
Om Bhanave Namaha
Om Bhanu-putraya Namaha
Om Bhavyaya Namaha
Om Paavanaya Namaha
Om Dhanurmamdala-samsthaya Namaha
Om Dhanadaya Namaha
Om Dhanushmate Namaha
Om Tanu-prakasha-dehaya Namaha
Om Tamasaya Namaha
Om Ashesha-jana-vandyaya Namaha
Om Vishesha-phaladaeine Namaha
Om Vashi-kruta-janeshaya Namaha
Om Pashunampataye Namaha
Om Khecharaya Namaha
Om Khageshaya Namaha
Om Ghana-neelaambaraya Namaha
Om Katinya-manasaya Namaha
Om Aarya-gana-stutyaya Namaha
Om Neelachatraya Namaha
Om Nityaya Namaha
Om Nirgunaya Namaha
Om Gunatmane Namaha
Om Niramayaya Namaha
Om Vindyaya Namaha
Om Vanda-neeyaya Namaha
Om Deeraya Namaha
Om Devya-dehaya Namaha
Om Deenarti-haranaya Namaha
Om Dainya-nashakaraya Namaha
Om Aarya-jana-ganyaya Namaha
Om Kruraya Namaha
Om Krura-cheshtaya Namaha
Om Kama-krodha-karaya Namaha
Om Kalatra-putra-shatrutva-karanaya Namaha
Om Pari-poshita-bhaktaya Namaha
Om Pari-bheeti-haraya Namaha
Om Bhakta-sangha-mano-bheeshta-phaladaya Namaha

For more strotra and spiritual information, please visit our Spiritual Section.