Tag Archives: dattatreya

Navnath Katha on Garbhgiri Hills – गर्भगिरी डोंगर गुरु मत्स्येंद्रनाथांच्या वात्सव्याचे पवित्र ठिकाण


Navnath Katha on Garbhgiri Hills – गर्भगिरी डोंगर

Navnath Katha Prarambh

आदेश मच्छिंद्रगुरूदत्ता!!!

रम्य वनश्रीने नटलेल्या….गर्द गीर च्या जंगलाने वेढलेल्या…सिंह-व्याघ्र यांचे निवासस्थान असलेल्या परमपवित्र गिरनार पर्वतराजी मधील कथा….

नुकताच वर्षा ऋतू सरलेला…सगळीकडे हिरवळ पसरलेली अशा उन्मादक वातावरणात मच्छिंद्र ध्यान लावून बसलेले …
दत्त महाराजांची स्वारी आली गुरू शिखरावर. मच्छिंद्रनाथांनी नेत्र उघडले आणि दत्तात्रेयांना आदेश केला. दत्त म्हणाले “मच्छिंद्रा वातावरण बघ कीती मोहक झालंय! मला वनविहार करण्याची प्रबळ इच्छा होते आहे. ह्या माझ्या प्रिय गिरनार चे सौंदर्य बहरून आले आहे. चल ऊठ आपण फेर फटका मारून येऊ.”
मच्छिंद्रनाथ म्हणाले “प्रभो मी आपला प्रिय पुत्र आहे. आपली ईच्छा पूर्ण करणे माझे भाग्यच होय.”

navnath
दोघेही गुरूशिखरावरून खाली उतरू लागले…वाटेत एक श्वान त्यांच्या सोबत येऊ लागला.
थोड्याच वेळात ते दोघेही खाली उतरून गर्द जंगलात प्रवेशले.
वनराज सिंहाने डरकाळी फोडून दोघांना आदेश करण्याचा प्रयत्न केला!
वनराई चे निसर्ग सौंदर्य पाहून दत्त हरपून गेले. एका औदुंबर वृक्षाच्या छायेत बसले…
मच्छिंद्रनाथांना म्हणाले…”पुत्रा किती वर्ष माझ्यापासून व आपल्या ह्या गिरनार पासून तू दूर राहिलास! किती प्रसंग सोसलेस बाळा! जगाच्या कल्याणासाठी दारोदार फिरलास…भिक्षेच्या रूपात लोकांचे दैन्य-दुःख झोळीत घेतलेस. मायास्वरूपात जरी स्त्री राज्यात गेलास तरी लोकांचे बोल तुला सोसावे लागले. मन कापून ऊठते जेव्हा लोक म्हणतात पहा दत्त पुत्र नाथपंथाचा निर्माता अध्वर्यू मच्छिंद्रनाथ स्त्री राज्यात जाऊन सुख भोगून आला! असं वाटत की माझ्या हातात फिरणारे हे सुदर्शन चक्र सोडून आत्मरंध्राची किंकाळी फोडत त्या लोकांचे शीर धडावेगळे करावे! पण नियतीपुढे मलाही झुकावे लागते. गोरक्षाने तुला स्त्री राज्यातून सोडवून आणले…माझ्या मनाचे समाधान केले….न जाणो किती वर्षे झाली रे तुझे रूप बघून…तुझा आदेशाचा मंजुळ आवाज ऐकून…तुझे तेजस्वी निळे डोळे बघून!
ये बाळ असा दूर का ऊभा? माझे हृदय तुला जवळ घेण्यासाठी तळमळते आहे!”
महाराजांच्या नेत्रातून अश्रूपात होऊ लागला! हे पाहून मच्छिंद्रनाथांना गहिवरून आले…त्यांनी पळत जाऊन अनसूयात्मजाला कंठभेट दिली…काय वर्णावा तो क्षण? माय-लेकरू एकरूप झाले!
थोड्या वेळाने दोघेही स्थिर झाले.
मच्छिंद्रनाथ म्हणाले, “हे करुणानिधी आपण असे भावनाविवश झालेले मला पहावत नाही. तुम्ही जाणता लोकोद्धारासाठी मला आपल्यापासून व गिरनार पासून पुन्हा विलग व्हावे लागणार आहे…
गर्भगिरी पर्वतावर अक्षय निवास करण्याचा माझा विचार आहे! माझा प्रिय पुत्र गोरक्षनाथाला मी इथेच गिरनार वर राहून आपली सेवा करण्याचा आदेश केला आहे.
आम्हा नव नाथांचे देह कार्य समाप्त झाले आहे….आता आम्ही गुप्त रूपात कार्य करणार आहोत. आपली आज्ञा असावी.”

दत्त म्हणाले, “हृदयावर पाषाण ठेवून मला तुला निरोप द्यायला लागत आहे रे. ठीक आहे. जाऊन रहा गर्भगिरी वर. लोक तुला मायबा म्हणूनही ओळखतील. गर्भगिरी पर्वताला मी प्रती गिरनार असण्याचा वर देतो आहे! गिरनार व गर्भगिरी मध्ये काही फरक नाही.
मच्छिंद्रा तु माझेच प्रतिरूप आहेस. तुझे दर्शन म्हणजे माझे दर्शन घेतल्या सारखे आहे. तुला केलेला प्रत्येक नमस्कार हा नऊही नाथांना व मला पोहोचेल. गिरनार वर तु नसूनही असशील माझ्या रूपात आणि गर्भगिरी वर मी नसूनही असेन तुझ्या रूपात.
पण माझी तुला आज्ञा आहे…दर पौर्णिमेला तु गिरनार वर मला भेटायला ये.”
हे ऐकून मच्छिंद्रनाथ म्हणाले, “महाप्रभू आपली आज्ञा शिरसावंद्य! मी अजून काही दिवस गिरनार वर वास करून गर्भगिरी साठी प्रस्थान ठेवेन. जे भक्त गर्भगिरी वर येतील त्यांना आपल्या सांगण्या प्रमाणे गिरनार यात्रेचे फळ मिळेल. गिरनार मुळे जसा गुर्जरदेश (गुजरात) पावन झाला त्याप्रमाणे गर्भगिरी मुळे मराठदेश (महाराष्ट्र) पवित्र होईल.
मी दर पौर्णिमेला गिरनार वर येईन आणि कोणत्याही रूपात माझ्या व आपल्या भक्तजनांना दर्शन देईन.
गोरक्ष माझा प्रिय शिष्य आहे कृपया त्याला कधी अंतर देऊ नये. काही चुकले तर त्याला क्षमा करावे. गोरख शिखरावर तो निरंतर वास्तव्य करेल. त्यास कृपावलंकीत करावे.”

महाराज तथास्तु म्हणाले व मच्छिंद्रासोबत गुरूशिखरावर गेले. काही दिवसांनी मच्छिंद्रनाथ गर्भगिरी कडे निघाले…दत्ताने, गोरक्षाने व भर्तुहरीनाथ,गोपीचंदनाथ यांनी मच्छिंद्रनाथांना भावपूर्ण निरोप दिला.

अशाप्रकारे सद्गुरू मच्छिंद्रनाथ गर्भगिरी वर अजूनही वास्तव्यास आहेत.
भक्तांना त्यांच्या वास्तव्याची आजही अनुभूती येत असते.

For more spiritual reading like Navnath Katha on Garbhgiri Hills, please visit our Spirituality Section.

Dattatreya Story – श्री गुरुदेव दत्त या दत्त नामाचा महिमा सांगणारी एक सुरेख लघुकथा


Dattatreya Story – Shri Gurudev Datta या दत्त नामाचा महिमा

This is small story in Marathi to illustrate the significance of chanting  “Shri Gurudev Datta” mantra of Lord Dattatreya.

dattatreya maharaj

हि कथा एकदा वाचाच ,मग खर्‍या अर्थाने दत्त नामाचा महिमा कळेल…..
श्री गुरूदेव दत्त

एका गावात एक श्रीमंत कुटुंब राहत असते. नवरा बायको भरपूर दानधर्म करायचे. पण त्यांचा मुलगा देवधर्म काही करत नव्हता. लहान होता तेव्हा काही वाटले नाही.

पण जसा मोठा झाला तशी घरच्यांना चिंता पडली की पुढे याचे कसे होणार ? हा तर देवाचे काहीच करत नाही….

एकदा गावात एक साधू येतात, त्यांना हे कुटुंबिय विनंती करतात.

एकदा तरी त्याच्या मुखातून श्री गुरुदेव दत्त नाम येऊ द्या……!

साधू महाराज खूप वेळ विचार करून त्यांना म्हणतात मी सांगेल तेव्हा त्याला माझ्याकडे घेऊन या, मी त्याच्या कडून दत्त गुरूंचे नाव वदवून घेईल……!

ठरलेल्या दिवशी ते कुटुंबिय त्यांच्या मुलाला घेऊन साधू महाराजां कडे येतात.

तेव्हा साधू महाराज मुलाला प्रश्न विचारतात एकदा श्री गुरुदेव दत्त म्हंटले तर काय होईल…….?

मुलगा त्यांनाच उलट प्रश्न विचारतो….

एकदा श्री गुरुदेव दत्त म्हंटले तर काय होईल……?

मुलाच्या तोंडून दत्तगुरुंचे नाव आले, हे बघून घरच्यांना आनंद होतो आणी ते निघून जातात. कालांतराने वयोमानानी त्या मुलाचे निधन होते आणि तो यम धर्मापुढे उभा असतो.

तेव्हा तो यमाला म्हणतो. तुम्हाला जी काही शिक्षा द्यायची असेल ती द्या, पण आधी माझ्या प्रश्नाचे उत्तर द्या……

यम म्हणतो विचार काय प्रश्न आहे……..

मुलगा :- एकदा श्री गुरुदेव दत्त म्हंटले कि काय होते..?

यम :- मला दत्त गुरुंबद्दल माहित आहे पण एकदा श्री गुरुदेव दत्त म्हंटले कि काय होते, हे मला नाही सांगता येणार यासाठी आपण ब्रह्म देवाकडे जाऊ तेच ह्या प्रश्नाचे उत्तर देतील.

मुलगा :- मी ब्रह्म देवाकडे येईल पण तुम्हाला माझ्या प्रश्नाचे उत्तर आले नाही, म्हणून तुम्ही मला पालखी मध्ये बसवून ब्रह्म देवाकडे घेऊन जायचे……

त्या पालखी चे भोई तुम्ही होणार………

यमदेव तयार होतात. दोघे ब्रह्म देवाकडे जातात. ब्रह्म देवाला पण तोच प्रश्न विचारला जातो. ब्रह्म देवाला पण उत्तर माहित नसते. मग ते म्हणतात आपण भगवान विष्णू कडे जाऊ त्यांना हा प्रश्न विचारू. तेव्हा तो मुलगा म्हणतो…..

माझ्या प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला आले नाही, म्हणून तुम्ही पण पालखीचे भोई होणार.
ब्रह्म देव तयार होतात….

असे तिघे ते भगवान विष्णू कडे जातात. भगवान विष्णूं ना पण तोच प्रश्न विचारतात.

एकदा श्री गुरुदेव दत्त म्हंटले तर काय होते….?

विष्णू उत्तर देतात दत्त गुरुं बद्दल मला पण खूप माहिती आहे. पण एकदा गुरुदेव दत्त म्हंटले कि काय होते ते मला पण सांगता येणार नाही……

आपण भगवान शिवांकडे जाऊ त्यांना नक्की माहित असेल. आता पालखी चे दोन भोई झाले असतात.

मुलगा विष्णू ना म्हणतो तुम्हाला माझ्या प्रश्न चे उत्तर आले नाही, म्हणून आता तुम्ही पंखा घेऊन मला हवा घालणार…..

असे करत ते भगवान शिवा कडे पोचतात. भगवान शिवांना पण या प्रश्न चे उत्तर येते नाही, म्हणून ते म्हणतात आपण हा प्रश्न स्वतः गुरुदेव दत्तांनाच विचारू….. असे म्हणून सगळे दत्त गुरुं कडे येतात.

श्रीगुरुदेव दत्तां ना बघून मुलगा पालखीतून खाली उतरतो. अन् दत्त गुरुं ना प्रश्न विचारतो एकदा श्री गुरुदेव दत्त म्हंटले तर काय होते…?

तेव्हा गुरुदेव त्याच्या कडे बघून हसतात आणि सांगतात…….

एकदा श्रीगुरू देव दत्त म्हंटले कि काय होते….?
हा प्रश्न घेऊन तू आयुष्यभर बेचैन राहिलास आणि न कळत पणे किती तरी वेळा माझे नाव घेतले. त्याने काय होते हे तर तुला बघायचे असेल तर बघ……

तू नाम घेत राहिला म्हणून प्रत्यक्ष यम, ब्रह्मा – विष्णू आणि शिव हे तुला जन्म मरणाच्या फेऱ्यातून काढून माझ्या पायापाशी घेऊन आले, तू ह्या सगळ्यातून मुक्त झाला आता कायम माझ्या चरणा जवळ राहशील…….!!

हेच ते फळ एकदा श्री गुरुदेव दत्त म्हंटले कि मिळते…..!

!! ….. श्री गुरुदेव दत्त ….. !!

For more spiritual information like this one on Lord Dattatreya, please visit our Spiritual Section.

Lord Dattatreya – Ashtotarra Shatanamavali – 108 Names of Gurudev Datta


Lord Dattatreya – Ashtotarra Shatanamavali – 108 Names of Gurudev Datta

lord dattatreya

108 Names of Lord Dattatreya

Following are the 108 names of lord Dattatreya which can be chanted every now and then and especially on Thursdays:

 1. Om Jagadeeshwaraya Namaha
 2. Om Paramatmane Namaha
 3. Om Parasmai-bramhane Namaha
 4. Om Sadanandaya Namaha
 5. Om Jagad-guruve Namaha
 6. Om Nitya-truptaya Namaha
 7. Om Anasuya-sutaya Namaha
 8. Om Dattaya Namaha
 9. Om Atri-putraya Namaha
 10. Om Maha-munaye Namaha
 11. Om Yogeendraya Namaha
 12. Om Punya-purushaya Namaha
 13. Om Deveshaya Namaha
 14. Om Nirvi-karaya Namaha
 15. Om Niranjanaya Namaha
 16. Om Gunatmakaya Namaha
 17. Om Gunatitaya Namaha
 18. Om Bramha-vishnu-shiva-tmikaya Namaha
 19. Om Nana-rupadharaya Namaha
 20. Om Nityaya Namaha
 21. Om Shantaya Namaha
 22. Om Dantaya Namaha
 23. Om Krupanidhaye Namaha
 24. Om Bhakti-priyaya Namaha
 25. Om Bhava-haraya Namaha
 26. Om Bhagavate Namaha
 27. Om Bhava-nashanaya Namaha
 28. Om Aadi-devaya Namaha
 29. Om Maha-devaya Namaha
 30. Om Sarveshaya Namaha
 31. Om Bhuwaneshwaraya Namaha
 32. Om Vedantha-vedyaya Namaha
 33. Om Varadaya Namaha
 34. Om Vishwa-rupaya Namaha
 35. Om Avyayaya Namaha
 36. Om Haraye Namaha
 37. Om Sachitanandaya Namaha
 38. Om Sarveshaya Namaha
 39. Om Yogeeshaya Namaha
 40. Om Baktha-vatsalaya Namaha
 41. Om Digambharaya Namaha
 42. Om Divya-murtaye Namaha
 43. Om Divya-bhoti-vibushanaya Namaha
 44. Om Anadi-siddaya Namaha
 45. Om Sulabaya Namaha
 46. Om Bhaktha-vanchita-dayakaya Namaha
 47. Om Ekasmai Namaha
 48. Om Anekaya Namaha
 49. Om Advitiyaya Namaha
 50. Om Nigha-magama-vanditaya Namaha
 51. Om Bhukti-mukti-pradatre Namaha
 52. Om Karya-veerya-vara-pradaya Namaha
 53. Om Shaswatangaya Namaha
 54. Om Vishuddhatmane Namaha
 55. Om Vishwatmane Namaha
 56. Om Vishwato-mukhaya Namaha
 57. Om Sarveshwaraya Namaha
 58. Om Sada-tustaya Namaha
 59. Om Sarva-mangala-dayakaya Namaha
 60. Om Nish-kalankaya Namaha
 61. Om Nira-basaya Namaha
 62. Om Nirvi-kalpaya Namaha
 63. Om Nirish-rayaya Namaha
 64. Om Purushottamaya Namaha
 65. Om Lokanadaya Namaha
 66. Om Purana-purushaya Namaha
 67. Om Anaghaya Namaha
 68. Om Apara-mahimne Namaha
 69. Om Anantaya Namaha
 70. Om Aadyamta-rahita-krutaye Namaha
 71. Om Samsara-vanada-vagnaye Namaha
 72. Om Bhava-sagara-tarakaya Namaha
 73. Om Shreenivasaya Namaha
 74. Om Vishalakshaya Namaha
 75. Om Kshirabdhi-shaya-naya Namaha
 76. Om Achyutaya Namaha
 77. Om Sarva-papakshaya-karaya Namaha
 78. Om Tapatraya-nivaranaya Namaha
 79. Om Lokeshaya Namaha
 80. Om Sarva-bhooteshaya Namaha
 81. Om Vyapakaya Namaha
 82. Om Karunamayaya Namaha
 83. Om Bramhadi-vamdita-padaya Namaha
 84. Om Muni-vandyaya Namaha
 85. Om Stuti-priyaya Namaha
 86. Om Nama-rupa-kriyatitaya Namaha
 87. Om Nispruhaya Namaha
 88. Om Nirmalatmakaya Namaha
 89. Om Karuna-simdhave Namaha
 90. Om Sarpa-haraya Namaha
 91. Om Sada-shivaya Namaha
 92. Om Sahyadri-vasaya Namaha
 93. Om Sarvatmane Namaha
 94. Om Mahadeeshaya Namaha
 95. Om Mahatmane Namaha
 96. Om Maha-devaya Namaha
 97. Om Maheshwaraya Namaha
 98. Om Vyagra-charmambara-dharaya Namaha
 99. Om Naga-kundala-bhushanaya Namaha
 100. Om Sarva-lakshana sampoornaya Namaha
 101. Om Sarva-siddi-pradaya-kaya Namaha
 102. Om Sarva-gynaya Namaha
 103. Om Bhavabandha-vimochanaya Namaha
 104. Om Vishwambaraya Namaha
 105. Om Vishwanadhaya Namaha
 106. Om Jagannadhaya Namaha
 107. Om Jagathprabhave Namaha
 108. Om Dattatreya Namaha

For more strotra and spiritual information, please visit our Spiritual Section.