Kavita on Project Management – आजकालचे मानवी ध्येय


        Marathi Kavita – आजकालचे मानवी ध्येय

आजकाल माणूस म्हणून जगायचे म्हणजे काही खायचे काम नसतं,
कितीही जवळ आहे असं वाटलं तरीही ध्येय लांबच असतं!

ध्येयासाठी दूरदूरवर चालत जात राहायचं असतं,
कितीही अडथळे आले तरीही कुठंही थांबायचं नसतं!

फसगत होऊ नये म्हणून कोणावरही जास्त विसंबून रहायचं नसतं,
कितीही आप्त-स्वकीय पाठीशी असले तरीही एकट्याने चालत जात रहायचं असतं!

जवळच्या कोणालाही बिभीषण होऊ द्यायचं नसतं,
कितीही झाले तरी स्वतःलाही रावण मात्र होऊ द्यायचं नसतं!

ध्येय दृष्टीक्षेपात येताच सर्वाना बरोबर घ्यायचं असतं,
आणि यश मिळताच त्याचे श्रेय सर्वांना वाटून द्यायचं असतं!

ह्यातच ध्येयप्राप्तीचे गमक दडलेलं असतं,
आणि ह्यालाच प्रोजेक्ट मॅनॅजमेन्ट असं म्हणायचं असतं !!!

***************************कवी “संबा”******************************

Kavita Project Management

                                   Aajkaalcha Manavi Dhyey

Aajkaal Manus Mhanun jagayache mhanje kahi Khayache kaam nasata,
Kitihi javal ahe asa vatala tarihi dhyey lambach asata!

Dheyasathi durdurvar chalet jaat rahayache asata,
Kitihi adathale aale tarihi kuthehi tambayacha nasata!

Fasagat hovu naye mhanun konavarhi jasta visambun rahayacha nasata,
Kitihi aapta svakiya pathishi asale tarihi ektyane chalat rahayacha asata!

Javalachya konalahi bibhishan hovu dyayacha nasata,
Kitihi jhale tari swatahlahi Ravan matra hovu dyayacha nasata!

Dhey drustikshepat yetach sarvana barobar ghyayacha asata,
Ani yash milatach tyache shreya sarvanna vatun dyayacha asata!

 

 

 

7 thoughts on “Kavita on Project Management – आजकालचे मानवी ध्येय”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *