Category Archives: Spiritual

This is where all spirituality related information will appear

Tulsi Vivah – Importance and Significance of Tulsi Vivah (तुलसी विवाह का महत्व)


तुळशी विवाह (Tulsi Vivah)

तुळशी विवाह (Tulsi Vivah) हा सण साजरा करण्याची पद्धत, या सणाची वैशिष्ट्ये, तुलसी दर्शनाचे महत्त्व, तुळशीची आध्यात्मिक वैशिष्ट्ये, तुळशीचा विवाह प्रतिवर्षी श्रीकृष्णासमवेतच लावण्यासंबंधीची कथा, तसेच ‘देवाला नैवेद्य दाखवतांना तुळशीच्या पानांचा वापर का करावा ?’, यासंबंधीची माहिती येथे देत आहोत.

tulsi vivah
PC: IndiaMarks

१. तिथी

हा विधी कार्तिक शुद्ध द्वादशीपासून पौर्णिमेपर्यंत एखाद्या दिवशी करतात.

२. पूजन

श्रीविष्णूचा (बाळकृष्णाच्या मूर्तीचा) तुळशीशी विवाह लावून देणे, हा तुळशी विवाहाचा विधी आहे. पूर्वीच्या काळी बालविवाहाची पद्धत होती. विवाहाच्या पूर्वदिवशी तुळशीवृंदावन रंगवून सुशोभित करतात. वृंदावनात ऊस, झेंडूची फुले घालतात आणि मुळाशी चिंचा अन् आवळे ठेवतात. हा विवाहसोहळा सायंकाळी करतात.

३. वैशिष्ट्ये

तुळशी विवाह झाल्यानंतर चातुर्मासात जी व्रतेघेतलेली असतील, त्या सर्वांची सांगता करतात. चातुर्मासात जे पदार्थ वर्ज्य केले असतील, ते पदार्थ ब्राह्मणाला दान देऊन मग स्वतः सेवन करतात.

तुळशी विवाहाच्या दिवशी सायंकाळी ब्रह्मांड पोकळीतील विष्णु आणि लक्ष्मी या तत्त्वांच्या सूक्ष्मतर लहरींचे ब्रह्मांडात आगमन होते. वातावरणातील विष्णु आणि लक्ष्मी या तत्त्वांच्या कार्याचे प्रमाण वाढून या लहरींचा संयोग घडून येतो. या लहरींच्या संयोग सोहळ्यालाच तुळशी-विवाह असे म्हणतात. तुळशीच्या रूपात लक्ष्मीची आणि श्रीकृष्णाच्या रूपात श्रीविष्णूची पूजा केली जाते. या दोन्ही तत्त्वांचा अधिकाधिक लाभ मिळवण्यासाठी सायंकाळी तुळशी-विवाह साजरा केला जातो. तुळशी विवाहाच्या मुहूर्त कालातच श्रीविष्णु-लक्ष्मी या दोन तत्त्वांच्या लहरींचे आगमन आणि संयोग घडून येत असतो. वातावरणातील या सात्त्विकतेचा फायदा मिळावा, यासाठी तुळशी-विवाह हा मुहूर्त कालातच करावा.

४. तुलसी दर्शनाचे महत्त्व

‘प्रत्येक हिंदूच्या घरी तुळस असायलाच हवी’, असा संकेत आहे. ‘सकाळी आणि सायंकाळी सर्वांनीच तुलसीदर्शन करावे’, असे सांगितले आहे. या तुलसीदर्शनाचा मंत्र पुढीलप्रमाणे आहे.

तुलसि श्रीसखि शुभे पापहारिणि पुण्यदे ।
नमस्ते नारदनुते नारायणमनःप्रिये ॥ – तुलसीस्तोत्र, श्‍लोक १५

अर्थ : हे तुलसी, तू लक्ष्मीची मैत्रीण, शुभदा, पापहारिणी आणि पुण्यदा आहेस. नारदाने स्तवलेल्या आणि नारायणाला प्रिय अशा तुला मी वंदन करतो.

५. तुळशीची आध्यात्मिक वैशिष्ट्ये

५ अ. पापनाशक : ‘तुलशीचे दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नमन, पूजन, रोपण आणि सेवन या गोष्टी युगायुगांची पातके नष्ट करतात.

५ आ. पवित्रता : तुलसीचे बन असलेल्या परिसरातील कोसभर भूमी गंगेसारखी पवित्र बनते. या संदर्भात स्कन्दपुराणात (वैष्णवखण्ड, अध्याय ८, श्‍लोक १३ मध्ये) म्हटले आहे,

तुलसीकाननं चैव गृहे यस्यावतिष्ठते ।
तद् गृहं तीर्थभूतं हि नायान्ति यमकिङ्कराः ॥

अर्थ : ज्या घरी तुलसीचे वन आहे, ते घर तीर्थासारखे पवित्र होय. त्या घरात यमदूत येत नाहीत.

५ इ. सर्व देवतांचा वास असणे : ‘तुलशीच्या वनस्पतीत मुळापासून अग्रापर्यंत सर्व देवता वास्तव्य करतात’, असे सांगितले आहे.

५ ई. श्रीविष्णूला परमप्रिय असणे

१. तुलसी वृंदावनात रहाते. ती श्रीविष्णूला परमप्रिय आहे.

२. तुलसीदलाविना श्रीविष्णूची पूजा केल्यास ती व्यर्थ ठरते. पद्मपुराणात म्हटले आहे की, सुवर्ण, रत्ने आणि मोती यांची फुले श्रीविष्णूला वाहिली, तरी त्यांना तुलसीदलाच्या १६ व्या कलेचीही सर येणार नाही.

३. तुलसीपत्र ठेवल्यावाचून किंवा तुलसीदलाने प्रोक्षण केल्यावाचून श्रीविष्णु नैवेद्य ग्रहण करत नाहीत.

४. कार्तिक मासात (महिन्यात) तुलसीदलाने केलेल्या विष्णुपूजेचे माहात्म्य विशेष आहे.

५. श्रीविष्णु, श्रीकृष्ण किंवा पांडुरंग यांच्या गळ्यात तुळशीचा घवघवीत हार घालतात.

संदर्भ : ‘भारतीय संस्कृतीकोश’, खंड ४, पान क्र. १५५

६. तुळशीचा विवाह (Tulsi Vivah) प्रतिवर्षी श्रीकृष्णासमवेतच लावण्यासंबंधीची कथा !

देवांचे जलंधर दैत्याशी युद्ध चालू होते. त्या जलंधराची वृंदा नावाची पत्नी पतीव्रता होती. तिच्या पातिव्रत्याच्या प्रभावामुळे देवांकडून जलंधर दैत्याचा वध होत नव्हता. श्रीविष्णूने जलंधराचे रूप घेऊन वृंदेचे पातिव्रत्य भ्रष्ट केले. त्याच वेळी श्रीविष्णूने वृंदेच्या पातिव्रत्यावर प्रसन्न होऊन तिला वर दिला, ‘वृंदा, तू तुळस होऊन सर्वांना वंदनीय होशील. तुझ्या तुलसीपत्राने भक्त माझी पूजा करतील. तसेच प्रतिवर्षी कार्तिक मासात तुझा विवाह माझ्याशी लावण्यात येईल.’ भगवान श्रीकृष्ण हा श्रीविष्णूचा पूर्णावतार आहे. त्यामुळे प्रतिवर्षी कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशीपासून पौर्णिमेपर्यंत एखाद्या दिवशी तुळशीचा विवाह (Tulsi Vivah) श्रीकृष्णाशी लावतात.

७. देवाला नैवेद्य दाखवतांना तुळशीच्या पानाचा वापर का करावा ?

देवाला नैवेद्य दाखवतांना तुळशीच्या पानांचा वापर केल्याने नैवेद्य देवतेपर्यंत लवकर पोचणे, सात्त्विक होणे आणि त्याच्यावर वाईट शक्तींचे आक्रमण होण्याची शक्यता न्यून होणे

७ अ. तुळशीचे वैशिष्ट्य : तुळस ही वनस्पती वायूमंडलातील सात्त्विकता खेचण्यात आणि ती प्रभावीपणे जिवाकडे प्रक्षेपित करण्यात अग्रेसर आहे. ब्रह्मांडातील श्रीकृष्णतत्त्व खेचून घेण्याची क्षमताही तुळशीत अधिक असते.

७ आ. लाभ

१. तुळशीच्या पानाने नैवेद्य दाखवल्याने सात्त्विक अन्नातून प्रक्षेपित होणार्‍या सूक्ष्म-लहरी तुळशीच्या पानाकडून ग्रहण केल्या जातात. असे सूक्ष्म-लहरींनी युक्त पान नंतर देवाला अर्पण केल्यामुळे देवतेच्या तत्त्वाकडून त्या लहरी पटकन ग्रहण केल्या जातात. अशा प्रकारे आपण अर्पण केलेले अन्न तुळशीच्या पानांच्या माध्यमातून देवतेपर्यंत लवकर पोचून देवता लवकर संतुष्ट होण्यास साहाय्य होते.

२. अन्नावर आलेले रज-तम कणांचे आवरण तुळशीचे पान नैवेद्यावर ठेवल्यामुळे न्यून (कमी) होते. तुळशीदलातून प्रक्षेपित होणार्‍या सात्त्विक लहरींमुळे नैवेद्याभोवतीचे वायूमंडल शुद्ध झाल्याने नैवेद्यावर वाईट शक्तींचे आक्रमण होण्याची शक्यताही न्यून होते.

३. नैवेद्यावर भावपूर्णरित्या तुळशीदल ठेवल्याने ते त्याच्या उपजत गुणधर्माप्रमाणे देवतेकडून येणारे चैतन्य ग्रहण करून प्रभावीपणे नैवेद्याकडे संक्रमित करते. नंतर अशा नैवेद्याच्या सेवनाने जिवाच्या देहाला चैतन्यलहरी मिळण्यास साहाय्य होते.’

For more information on festivals of India, please visit our Festivals of India Section.

Manglik Dosha – Mangal Dosha Placements, Impact and Remedies


Manglik Dosha Placements, Impact and Remedies

Mars planet is called Mangal, Kuja, Bhom and Angarakha in Vedic Astrology. It is a fiery, red planet and it governs courage, confidence, aggression, fighting spirit etc. Hence if there is Manglik dosha in one’s horoscope, then the things can go for toss in that individual’s life.

House placements causing Manglik Dosha:

Manglik Dosha, also called as Mangal Dosha, Kuja Dosha, Bhom Dosha and Angarakha Dosha. Mars dosha is considered applicable to an individual if the Mars planet happens to be in one of the 6 houses (1st, 2nd, 4th, 7th, 8th, 12th houses) in Lagna Kundli and/or Chandra Kundli of the individual. This is depicted in picture below. Those with this dosha are considered as Manglik.

Manglik DoshaStrength of Manglik Dosha:

If the Manglik Dosha is only in Moon or Lagna Kundli, then it is considered as Mild or Soumya dosha. If the Manglik dosha is both Lagna and Chandra kundlis of an individual, then it is considered as an Strong or Double Manglik dosha.


Impacts of Manglik Dosha:

• Hurdles, turmoil and turbulences in Married Life. Sometimes it even leads to separation from partner and/or divorce

• Financial hurdles and losses

• Professional losses

Manglik Dosha Remedies:
There are quite a few remedies those could be tried out to get rid of or mitigate the ill effects of Manglik dosha. This can be followed up with certain rituals and chanting mantras. Few of the most commonly used remedies are listed below:

• One Manglik person marries to another manglik person

• Mangalik dosha may be cancelled or negated if the Mars is in its own or exaltation sign like Aries, Scorpio, Capricorn etc.

• Kumbha Vivah in which manglik person as part of this ritual is made to marry peepal tree, banana tree, or an idol of Lord Vishnu.

• Performing Poojas in temples. Visiting temples dedicated Lord Mangal is considered to be most effective. There are quite a few temples located in Tamil Nadu and few in Guwahati, Assam. Pooja should be performed on Tuesdays in these temples.

• One can also visit Hanuman temples on Tuesdays and worship Lord Hanumanji. Tuesday is birth day of Lord Hanuman and hence worshipping him on Tuesday is also very effective.

• Chanting of Mantras such as Navgraha Mantra or Mangal Mantra on Tuesday can help immensely. Also, one can also chant Gayatri Mantra 108 times daily. Chanting Hanuman Chalisa daily has also proved extremely beneficial.

• Fasting on Tuesdays can also be done

• Donating items signifying Mars on Tuesdays. Fighting tools such as Swords, Knives, food items made of Masoor Daal, wheat breads, red silks, and red stones such as corals can be donated on Tuesdays to please Lord Mangal.

• Wearing Gemstone such as Coral also helps. Wear the golden ring with a bright red coral in the ring finger of the right hand.

You may be interested in reading our article on Shani Sade Sati – Is it Good or Bad for your Moon Sign and What Is It’s Remedy.

Navnath Katha on Garbhgiri Hills – गर्भगिरी डोंगर गुरु मत्स्येंद्रनाथांच्या वात्सव्याचे पवित्र ठिकाण


Navnath Katha on Garbhgiri Hills – गर्भगिरी डोंगर

Navnath Katha Prarambh

आदेश मच्छिंद्रगुरूदत्ता!!!

रम्य वनश्रीने नटलेल्या….गर्द गीर च्या जंगलाने वेढलेल्या…सिंह-व्याघ्र यांचे निवासस्थान असलेल्या परमपवित्र गिरनार पर्वतराजी मधील कथा….

नुकताच वर्षा ऋतू सरलेला…सगळीकडे हिरवळ पसरलेली अशा उन्मादक वातावरणात मच्छिंद्र ध्यान लावून बसलेले …
दत्त महाराजांची स्वारी आली गुरू शिखरावर. मच्छिंद्रनाथांनी नेत्र उघडले आणि दत्तात्रेयांना आदेश केला. दत्त म्हणाले “मच्छिंद्रा वातावरण बघ कीती मोहक झालंय! मला वनविहार करण्याची प्रबळ इच्छा होते आहे. ह्या माझ्या प्रिय गिरनार चे सौंदर्य बहरून आले आहे. चल ऊठ आपण फेर फटका मारून येऊ.”
मच्छिंद्रनाथ म्हणाले “प्रभो मी आपला प्रिय पुत्र आहे. आपली ईच्छा पूर्ण करणे माझे भाग्यच होय.”

navnath
दोघेही गुरूशिखरावरून खाली उतरू लागले…वाटेत एक श्वान त्यांच्या सोबत येऊ लागला.
थोड्याच वेळात ते दोघेही खाली उतरून गर्द जंगलात प्रवेशले.
वनराज सिंहाने डरकाळी फोडून दोघांना आदेश करण्याचा प्रयत्न केला!
वनराई चे निसर्ग सौंदर्य पाहून दत्त हरपून गेले. एका औदुंबर वृक्षाच्या छायेत बसले…
मच्छिंद्रनाथांना म्हणाले…”पुत्रा किती वर्ष माझ्यापासून व आपल्या ह्या गिरनार पासून तू दूर राहिलास! किती प्रसंग सोसलेस बाळा! जगाच्या कल्याणासाठी दारोदार फिरलास…भिक्षेच्या रूपात लोकांचे दैन्य-दुःख झोळीत घेतलेस. मायास्वरूपात जरी स्त्री राज्यात गेलास तरी लोकांचे बोल तुला सोसावे लागले. मन कापून ऊठते जेव्हा लोक म्हणतात पहा दत्त पुत्र नाथपंथाचा निर्माता अध्वर्यू मच्छिंद्रनाथ स्त्री राज्यात जाऊन सुख भोगून आला! असं वाटत की माझ्या हातात फिरणारे हे सुदर्शन चक्र सोडून आत्मरंध्राची किंकाळी फोडत त्या लोकांचे शीर धडावेगळे करावे! पण नियतीपुढे मलाही झुकावे लागते. गोरक्षाने तुला स्त्री राज्यातून सोडवून आणले…माझ्या मनाचे समाधान केले….न जाणो किती वर्षे झाली रे तुझे रूप बघून…तुझा आदेशाचा मंजुळ आवाज ऐकून…तुझे तेजस्वी निळे डोळे बघून!
ये बाळ असा दूर का ऊभा? माझे हृदय तुला जवळ घेण्यासाठी तळमळते आहे!”
महाराजांच्या नेत्रातून अश्रूपात होऊ लागला! हे पाहून मच्छिंद्रनाथांना गहिवरून आले…त्यांनी पळत जाऊन अनसूयात्मजाला कंठभेट दिली…काय वर्णावा तो क्षण? माय-लेकरू एकरूप झाले!
थोड्या वेळाने दोघेही स्थिर झाले.
मच्छिंद्रनाथ म्हणाले, “हे करुणानिधी आपण असे भावनाविवश झालेले मला पहावत नाही. तुम्ही जाणता लोकोद्धारासाठी मला आपल्यापासून व गिरनार पासून पुन्हा विलग व्हावे लागणार आहे…
गर्भगिरी पर्वतावर अक्षय निवास करण्याचा माझा विचार आहे! माझा प्रिय पुत्र गोरक्षनाथाला मी इथेच गिरनार वर राहून आपली सेवा करण्याचा आदेश केला आहे.
आम्हा नव नाथांचे देह कार्य समाप्त झाले आहे….आता आम्ही गुप्त रूपात कार्य करणार आहोत. आपली आज्ञा असावी.”

दत्त म्हणाले, “हृदयावर पाषाण ठेवून मला तुला निरोप द्यायला लागत आहे रे. ठीक आहे. जाऊन रहा गर्भगिरी वर. लोक तुला मायबा म्हणूनही ओळखतील. गर्भगिरी पर्वताला मी प्रती गिरनार असण्याचा वर देतो आहे! गिरनार व गर्भगिरी मध्ये काही फरक नाही.
मच्छिंद्रा तु माझेच प्रतिरूप आहेस. तुझे दर्शन म्हणजे माझे दर्शन घेतल्या सारखे आहे. तुला केलेला प्रत्येक नमस्कार हा नऊही नाथांना व मला पोहोचेल. गिरनार वर तु नसूनही असशील माझ्या रूपात आणि गर्भगिरी वर मी नसूनही असेन तुझ्या रूपात.
पण माझी तुला आज्ञा आहे…दर पौर्णिमेला तु गिरनार वर मला भेटायला ये.”
हे ऐकून मच्छिंद्रनाथ म्हणाले, “महाप्रभू आपली आज्ञा शिरसावंद्य! मी अजून काही दिवस गिरनार वर वास करून गर्भगिरी साठी प्रस्थान ठेवेन. जे भक्त गर्भगिरी वर येतील त्यांना आपल्या सांगण्या प्रमाणे गिरनार यात्रेचे फळ मिळेल. गिरनार मुळे जसा गुर्जरदेश (गुजरात) पावन झाला त्याप्रमाणे गर्भगिरी मुळे मराठदेश (महाराष्ट्र) पवित्र होईल.
मी दर पौर्णिमेला गिरनार वर येईन आणि कोणत्याही रूपात माझ्या व आपल्या भक्तजनांना दर्शन देईन.
गोरक्ष माझा प्रिय शिष्य आहे कृपया त्याला कधी अंतर देऊ नये. काही चुकले तर त्याला क्षमा करावे. गोरख शिखरावर तो निरंतर वास्तव्य करेल. त्यास कृपावलंकीत करावे.”

महाराज तथास्तु म्हणाले व मच्छिंद्रासोबत गुरूशिखरावर गेले. काही दिवसांनी मच्छिंद्रनाथ गर्भगिरी कडे निघाले…दत्ताने, गोरक्षाने व भर्तुहरीनाथ,गोपीचंदनाथ यांनी मच्छिंद्रनाथांना भावपूर्ण निरोप दिला.

अशाप्रकारे सद्गुरू मच्छिंद्रनाथ गर्भगिरी वर अजूनही वास्तव्यास आहेत.
भक्तांना त्यांच्या वास्तव्याची आजही अनुभूती येत असते.

For more spiritual reading like Navnath Katha on Garbhgiri Hills, please visit our Spirituality Section.

Jupiter Transit 2017 – Guru Peyarchi 2017 for 12 Moon Signs


Jupiter Transit 2017 (Guru Peyarchi 2017) for 12 Moon Signs

jupiter transit 2017 guru peyarchiJupiter Transit 2017 article is about the Jupiter planet.  “Guru” is considered as the most auspicious of all the planets. Having Jupiter strong in one’s horoscope is very important as it ensures that person will have abundance of wealth, good progeny (children) as well that person will be enjoying the marital bliss i.e. successful marriage. As the saying goes “Guru che Bal dete Fal” meaning if you have strong Jupiter, you will be successful all the important aspects of the life, be it career, marriage, wealth, progeny, luck etc. But when Jupiter is not strong or in weaker position in the horoscope, then one will find turbulences and hurdles in achieving the ultimate success.

Hence it is very important to study and analyze the Jupiter Transit 2017 (Guru Peyarchi 2017) so that we can make most of the positives offered or otherwise try out remedies to reduce the negatives if there are any.

Jupiter transit happens every 13 months. It moves from one sign to another. So here one needs to see how this Jupiter transit 2017 is going to influence his life during that transit period. Jupiter has recently transited into Libra sign from Virgo Sign on 12th September 2017 and will stay there till 11th October 2018.

Here in this article our attempt is to do the impact analysis of Jupiter Transit 2017 for each of 12 moon signs.

 

Jupiter Transit 2017 for Aries Moon Sign – Mesh Chandra Rashi

During this Jupiter transit, Jupiter happens to be in the seventh house from your moon sign. Jupiter in 7th house, aspects 11th house and 3rd house. Jupiter in seventh house offers challenges to these natives on partnerships front in both personal as well as business. So here the advice is to ensure constant communication with the partners. You need to maintain peace and harmony in your relationship. However great time for self-development and growth. Again you need to be careful in financial dealings as this would also be another area of concern to you.

 

Jupiter Transit 2017 for Taurus Moon Sign – Vrishabh Chandra Rashi

During this transit, Jupiter will be in the 6th house for Taurus natives. Also from 6th house, it will have drishti (aspect) over 10th, 12th and 2nd houses. 10th house aspect signifies that they will have good times on the career front and can expect career future growth prospects. Business people can expect increased sales and revenues. They can even think of expanding their business to new territories. 2nd house aspect ensures that you will have increased flow of income which will further help you make added provisions for your family.

 

Gemini Moon Sign – Mithun Chandra Rashi

For Gemini people, the Jupiter will be moving into the fifth house in their chalit kundali. From here, Jupiter will have aspect over their 9th, 11th and 1st houses. This makes Gemini be the most favored sign for this transit and will have most of the benefits of auspicious Jupiter. Gemini people will all around good time during this transit. Due to 5th house movement, they are going to have good time with their children. They will be more interested in children’s growth and upbringing. Due to 9th aspect, they are going to have luck in their favor and hence they can even try speculative things as well like shares trading, lottery etc. Due to 11th house aspect, they are going to have influx of money from different sources. The indications of easy money are very high during this transit. There is a possibility of even receiving favors from in laws. Small efforts on their part can bear high yields.

 

Cancer Moon Sign – Karka Chandra Rashi

This transit will have Jupiter in 4th house for Cancer moon sign natives. From here Jupiter will have aspects over 8th, 10th and 12th houses. Since Jupiter is 9th lord for Cancer sign, they will find luck in their favor. Though this is true, however please be careful in your financial matters as you may not have sufficient support from Jupiter on this account. Try not to lend money to anyone. Due to 12th house aspect, you may get into unnecessary expenditures and again your financial planning will go for toss. Overall expenditure will be out of control. Job or business will be normal but don’t take anything for granted.

 

Leo Moon Sign – Simha Chandra Rashi

This transit will have Jupiter in the 3rd house for Leo moon sign natives and this means Jupiter will aspect 7th, 9th and 11th houses. Natives will be able to help siblings with the much-needed help and may even help younger siblings with their career building. Business and professional people are going to go on short term travels which will be beneficial to them. Social network is expected to grow during this time. This will help improve the business and professional growth prospects to them. They will find luck favoring them during this time. Married couples to enjoy their marital life to the fullest. Singles to find their soulmate.

 

Virgo Moon Sign – Kanya Chandra Rashi

During this transit, Jupiter is transiting in their 2nd house. From here Jupiter will aspect 6th, 8th, and 10th houses. Due to 2nd house transit, natives will have monetary gains. Good time for business people to expand their business capacity. Business people will have good opportunity to strike good business deals. Long standing health issue may find permanent solutions. Job seekers to find jobs and existing job holders to get growth in their profession in terms of promotion and salary increase.

 

Libra Moon Sign – Tula Chandra Rashi

During this transit, Jupiter will be transiting in the natal moon. From here Jupiter will have aspect over 5th, 7th and 9th houses. This transit will help in self-growth of the Libra natives. It will also help in developing a healthy relationship. Singles to find their partners. Married people to find marital bliss during this period. Students to achieve the desired results. Aspiring parents can find favorable time to bear a child during this time. 9th house aspect to provide the natives with favorable luck prospects.

 

Scorpio Moon Sign – Vrishchik Chandra Rashi

During this transit, Jupiter will be in 12th house for Scorpio moon sign. From here, Jupiter has aspect over 4th, 6th and 8th houses. 12th house transit does not augur well for you as for Scorpio natives as it will spoil the financial health. So, advice here is not to get into any financial investment during this transit. You need to be careful while handling the financial matters. Don’t get into any speculative transactions like shares trading, betting etc. Unmarried people will have strong desire to get into some intimate relationships. Married couples will enjoy peace and harmony. Students of Scorpio moon sign will have tough times during this transit. They will not get the desired results. Expenses for family are expected to rise during this transit.

 

Sagittarius Moon Sign – Dhanu Chandra Rashi

This transit will have Jupiter in their 11th house. From here Jupiter will have aspects over 3rd, 5th, 7th houses. 11th house Jupiter indicates that you will good income flow and gains. This positivity in monetary gains might be disturbed to some extent during the time when Jupiter turns retrograde (Vakri). Also, it will have some adverse effects on your relationships with the near and dear ones. Again, when the Jupiter becomes direct in motion, again the you will have improved monetary time and enjoyable time with the family. There are chances of getting differences with the partner resolved during this time. Natives will have good time because of children. Children will have good academic progress and this will make the natives happy and satisfied.

 

Capricorn Moon Sign – Makar Chandra Rashi

This transit will have Jupiter in 10th house for Capricorn moon sign. From here Jupiter will have aspect over 2nd, 4th and 6th houses. This will have strong financial position. You will have increased income flow. Job aspirants may get promotions and increase in remuneration. If there is long standing health issue, high possibilities are there for overcoming this major health issue. Natives are expected to enjoy good family life.

 

Aquarius Moon Sign – Kumbha Chandra Rashi

This transit will have Jupiter in the 9th house from your moon sign. From here Jupiter will aspect your 1st, 3rd, and 5th houses. This transiting and aspects augur very well for Aquarius natives. Luck will be favoring Aquarius natives all throughout this transit period. There will be ample opportunities for achieving ultimate growth. You will be able to meet influential people during this time which will help you immensely in growing your prospects. Your network will expand. This a very good time for students as well. Students will find desired success. Natives to find good time in love and relationships.

 

Jupiter Transit 2017 for Pisces Moon Sign – Meena Chandra Rashi

During this transit, the Jupiter will be in eight house from the moon sign. From here it will aspect 12th, 2nd and 4th houses. You will good time with the financial matters. At the same time expenses will be on rise, however Jupiter will help manage the expenses comfortably. Favorable change in residence is on the card. Moving to the new house or renovating the existing house will be done during this time. Refrain yourself from taking new loans or building debt. You will have good family time. Business people will have good time with the new valuable orders.

If you want to read impact of Shani Gochar 2017 to 2020  i.e.  Shani Peyarchi for 12 Moon Signs, please read Saturn Transit 2017 article.

Laxmi Puja Vidhi for Diwali to seek Blessings of Goddess Laxmi


Laxmi Puja Vidhi for Diwali to seek Blessings of Goddess Laxmi

Laxmi Puja Vidhi

laxmi puja

Below are the Laxmi Puja vidhi steps to be followed  to worship Goddess Laxmi on Diwali occasion.

 

 

Purification of the house (pooja place)

Clean the house properly by sprinkling Gomutra (Cow Urine) and/or Gangajal. This will help purify the house or place of pooja.

 

Setting up the pooja platform (pooja paat)

Take the Pooja Paat (Chaurang) i.e. a raised platform and clean it properly. Put some handful of grains like wheat in the center of the platform.

 

Placing of the kalash (Copper round Pot, tambya or lota)

Now we need to place the kalash (tambya or lota) on the rice (grains) put in the center on the platform. Fill the kalash with up to 75% of water and put in 1 supari, 1 marigold flower, a coin and also some rice. Then put and arrange five mango leaves around the neck of the kalash in circular fashion.

 

Placing of Goddess Laxmi Idol

First put an appropriate size Pooja thali on top of the kalash. Then make a mountain of rice grains in the middle of the thali. Now draw a lotus or swastika over it using turmeric powder (haldi) and place the idol of Laxmi Mata in the center.

 

Placing of Idol of Ganesha (Our beloved Ganapati Bappa)

Ganesha bhagwan (our beloved Ganapati Bappa) is given the first pooja importance in every pooja. So put the idol of Lord Ganesha on the right side i.e. ideally the South-west direction assuming we are performing Pooja in conventional and most preferred East-West direction. Then apply a haldi-kumkum tilak on the forehead of Ganesha. Therefore, on the right side (South-West direction) of the kalash, place the idol of Ganesha. Apply a tilak of haldi and kumkum. Put some rice grains on the idol. Light a diya in front of the Lord Ganesha to seek his blessing for successful completion of Laxmi Pooja.

 

Placing of books of business and/or wealth related items

Now place the books of business and/or anything related to the wealth besides the arrangement.

 

Lighting of diya

Light a diya preferably a panch mukhi diya (oil lamp with 5 wicks) and place it in a thali along with some haldi, kumkum and rice grains. One can also put sandalwood and/or saffron paste, abeer and gulal.
Starting with the pooja and aarti.

Start the pooja first with kalash poojan by applying tilak to the kalash. Apply the same to the lota that is filled with water. Then offer flowers to Ganeshji, books, kalash etc.

 

Recite Diwali Puja mantra

Take some rice and flowers in your hand and then fold your hands together and with closed eyes, recite the Diwali pooja mantra of goddess Laxmi. One can even simply chant Lakshi mata’s name and also try to meditate for couple of minutes to invite her to visit your place and bless you.

 

Offering the flower

Offer the flower and rice to the Goddess Lakshi once again after the prayer is completed.

 

Giving Abhishek to the idol of Goddess Laxmi

Now pick up the idol of Goddess Laxmi and place it in a thali. Bathe it with water and then followed by panchamrita abhishek. Clean the idol with water again. Wipe the Laxmi idol and place it on the kalash again.

 

Putting the garland around the neck of the Goddess

Apply haldi and kumkum along with the rice to the idol. Place the garland made of cotton beads around the neck of the Laxmi Mata. offer marigold flowers and Bel leaves to Goddess. Burn agarbattis and dhoop.

 

Offering sweets & coconut

Offer coconut and place a supari on a supari leaf. Now put some haldi, kumkum and rice over it. Offer some puffed rice, coriander seeds and cumin seeds to the idol. Place some mithai, Diwali sweets, fruits and money or gold ornaments in front of it.

 

Performing the aarti

Worship the idol of Goddess Laxmi by performing the laxmi aarti.

 

Completion of Laxmi Puja Vidhi.

For more information on festivals of India, please visit our Festivals of India Section.

Lakshmi Aarti for Diwali Pooja – Lakshmi Aaradhana Aarti


Lakshmi Aarti for Diwali Pooja

                                  Lakshmi Aarti

lakshmi aarti

 

Jai lakshmi maataa, Maiyaa jaya lakshmi maataa
Tumako nishadina dhyaavata, Hara vishnu vidhaataa ||

Brahmaanii, rudraanii, kamalaa, Tuuhii hai jaga maataa
Suurya chandramaa dhyaavata, Naarada rishi gaataa ||

Durgaa ruupa nirantara, sukha sampati daataa
Jo koi tumako dhyaavata, riddhi siddhi dhana paataa ||

Tuuhii hai paataala basantii, Tuuhii shubha daataa
Karma prabhaava prakaashaka, Jaganidhi ke traataa ||

Jisa ghara mein tuma rahatii, saba sadaguna aataa
Kara sake koii kara le, mana nahin ghabaraataa ||

Tuma bina yagya na hove, Vastra na koii paataa
Khaana paana kaa vaibhava, Saba tumase hii aataa ||

Shubha guna mandira sundara, Kshirodadhi jaataa
Ratana chaturdasha tuma hii, Koii nahiin paataa ||

Aartii lakshmii jii kii, Jo koii nara gaataa
Ura aananda umanga ati, Paapa utara jaataa ||

आणखी इतर आरत्यांसाठी आमच्या आरती संग्रह ह्या section ला भेट द्या – इथे क्लिक करा.

Shani Sade Sati – Is it Good or Bad for your Moon Sign and What is it’s Remedy?


What is Shani Sade Sati? Is it Good or Bad for your Moon Sign?

Shani Sade SatiThere are wrong impression and fear in the minds of people regarding Shani Maharaj and the Shani Sade Sadi, People usually think that the Saturn (Shani Maharaj) and its Shani Sade Sati gives only the negative impacts and punishments. This is totally wrong understanding of the people. Shani sade sati gives good (positive) or bad (negative) results depending upon the individual horoscope chart of the person.

Shani Sade SatiWith good righteous behavior, one can reduce the negative impact or enhance the positive impact. So in any case, if one does perform the remedies honestly, he/she can earn blessings of Shani Maharaj and eventually either get out of the difficulties caused due to shani sade sati or increase the positive impact.

 

The impact of the Shani Sade Sati can be categorized into three categories extreme damage, moderate or no damage and positive or prosperous impact.

Aries, Cancer, Leo and Scorpio: Extremely Damaging

 • It gives negative effects for the births of Aries, Cancer, Leo and Scorpio on account of their lords are being enemies of Saturn planet.
 • The worst damaging effects will come for Cancer and Leo moon signs. For cancer moon sign, in the first dhaiya or phase Shani would enter in to Gemini moon sign. Its lord, mercury is a friend of Saturn, so this period will not offer too bad results. In the next phase (dhaiya) Saturn will be entering in to Cancer moon sign whose lord , Moon is the enemy of Saturn.  So this phase will also be tough for Cancer moon sign natives. The next phase will be the worst and most damaging as Saturn will be entering into Leo moon sign whose lord Sun is biggest enemy of Saturn.
 • Accordingly for Leo moon sign, the first dhaiya of Cancer will be damaging, second dhaiya will be extremely devastating, however the third dhaiya of Virgo  will be normal as its lord Mercury will be friend of the Saturn Planet.

Gemini, Virgo, Sagittarius and Pieces: Mild to Normal Damaging

 • Venus and Mercury planets are assumed to be the friends of Saturn planet whereas Jupiter planet remains neutral to Saturn. Due to this fact, moon signs of planets Venus, Mercury, and Jupiter are not affected adversely from the malefic effects of Sade Sati.

 

Taurus, Libra, Capricorn and Aquarius: Positive & Prosperous Impacts

 • Shani Sade Sati does not effect badly to the natives of Taurus, Libra, Capricorn and Aquarius. This so called negatively known period in fact appears to be showering positive and prosperous effects on the natives of these moon signs.

 

Following Sade Sati Remedies or ways of Shani worshiping can be used to reduce the malefic effects or enhance the positive effects:

 • Avoid lying
 • Never cheat or trouble others
 • Worship Lord Hanuman regularly by chanting Hanuman Chalisa or visiting Hanuman Temple daily
 • Visit Shani Temple and worship Shani Maharaj every Saturday
 • Donate blank articles pertaining to Saturn like things made of Iron or black colored blanket to the needy people
 • Donate Urad Dal (full) to some needy person or temple priest
 • Respect elders and take their blessings

Hope above information will help remove misconceptions regarding Shani Maharaj and Shani Sade Sati and also help you with the remedies and ways of worshiping to seek blessings of Shani Maharaj.

If you have found this article useful, please comment, like and share the article with others. For more such articles you can visit our Astrology Section or can read other Shani Maharaj and Saturn Planet related articles here Saturn Transit 2017 – चंद्र राशींचे शनी गोचर २०१७ भाकीत and Sani Peyarchi 2017 to 2020 – Shani Gochar for Moon Signs for 2017, 2018, 2019, 2020.

Pooja Mandir and Home Spiritual Daily To Do List – देवघरातले आणि धार्मिक महत्वाचे पाळावयाचे नियम


देवघरातले (Pooja Mandir) आणि धार्मिक महत्वाचे पाळावयाचे नियम

Pooja MandirBelow are the some of the most important rules to be followed regularly in Pooja Mandir and at Home.

१) देवघरात (Pooja Mandir) देवासमोर लावलेल्या समईची ज्योत केव्हाही दक्षिणेकडे का असू नये ?

उत्तर :- ती यमाची मृत्यू ची दिशा आहे . यमाची पुजा केली जात नाही. फक्त दिवाळीत यम व्दितीयाला यमाचे पुजन केले जाते तेव्हा दक्षिणेला दिवा लावला जातो.

२) स्त्रियांनी केव्हाही तुळस का तोडू नये?

उत्तर :- ही सौभाग्य देणारी आहे म्हणून.

३) देव-देवतांना वंदन करताना डोक्यावरील टोपी का काढावी ?

उत्तर :- ब्रह्मरंध्राकडे निर्गुण ईश्वरी उर्जा आकृष्ट होते व ती ग्रहण करण्यासाठी टोपी काढावी .

४) शिवपिंडीला अर्धीच प्रदक्षिणा का घालावी.

उत्तर :- शिवसुत्र आहे महादेवाचे. रद्रगण, पितृगण,लिंगाच्या टोकाला तीर्थ प्रसादासाठी बसलेले असतात .त्याना प्रदक्षिणा होईल म्हणून.

५) एकाच घरात दोन शिवलिंगे, दोन शाळीग्राम, दोन सुर्यकांत, दोन चक्रांक, तीन देवी, गणपती व दोन शंख पूजेस का पुजू नयेत ?

उत्तर :- प्रत्येक गोष्टीत एक तत्व असते. आई बाप दोन होऊ शकत नाही एकच असतात अव्दैताची पुजा करतात, व्दैताची पुजा केली जात नाही म्हणून.

६) गायत्री मंत्र आसनावर बसून जपावा. रस्त्यातून जाता येता किंवा गाडीत का जपू नये ?

उत्तर :- हा मंत्रराज आहे, ज्या मंत्राना बीज असतात, ते मंत्र सोवळ्यातच आसनावर करायचे असतात. कारण चित्ताची एकाग्रता महत्वाची असते. रस्त्यातून जाता येता किंवा गाडीत जपताना ती एकाग्रता साधत नाही व शरीर दोष येतो अंतर्मुखता साधत नाही. त्यामुळे मंत्रजपाचे फल मिळत नाही म्हणून ….

७) शाळीग्राम पूजावयाचे ते सम पूजावेत. मात्र समांमध्ये दोन का पुजू नयेत ?

उत्तर :- शाळीग्राम हा स्वयंभू आहे. हे विष्णूचे प्रतिक आहे व दोन पुजले तर कर्त्याला उद्वेग, कलह प्राप्त होतो म्हणून ..

८) निरंजनात तुप व तेल कधीही एकत्र का घालू नये ?

उत्तर :- तूप हे सत्व तत्व व निर्गुण आहे व तेल हे रज तत्व व सगुण आहे . म्हणून हे दोन्ही एकत्र करता येत नाही . नाहीतर तम तत्व वाढेल . राक्षसी संकटे येतील म्हणून .

९) देवदेवतांच्या मूर्तीची वा फोटोची तोंडे कधीही दक्षिणेकडे किंवा एकमेकांसमोर का करू नयेत ?

उत्तर:- त्यांच्या तेजाच्या लहरी स्पंदने समोर फेकली जातात त्यामुळे शत्रुत्वाचा दोष येतो म्हणून …

१०) विष्णूच्या मस्तकावर वाहिलेले फुल मनुष्याने आपल्या मस्तकावर का ठेवू नये ?

उत्तर :- फुले ही देवतांची पवित्रके आहेत. विष्णुतत्त्व व चैतन्य त्या फुलात येते ते शक्तीस्वरुप होते ही शक्ती आपणास सहन होत नाही म्हणून ..

११) शिव मंदिरात झांज, सूर्य मंदिरात शंख व देवी मंदिरात बासरी का वाजवू नये ?

उत्तर :- शिवाचा तमभाव आहे व झांजेतुन तमतत्वाचे स्वर उत्पन्न होतात त्यामुळे शिवास विरक्ती येते म्हणून…
सर्य हा अग्नी तत्त्वाचा आहे व शंखनादही अग्नीतत्वाचा आहे दोन्हीही शक्ति एकरूप झाल्यावर रज कणाचे घर्षण होते . सुक्ष्म ज्वाळाची निर्मिती होते व त्यामुळे दाह निर्माण होतो म्हणुन…
देवी मंदिरात बासरी ही नाद पोकळी निर्माण करतो . शक्तीतत्व ह्या नादात पोकळीत रहात नाही . ती हिरण्यगर्भा आहे . ती प्रसूति वैराग्य आहे ..

१२) आपली जपमाळ व आसन कधीही दुस-यास वापरण्यास का देवू नये ?

उत्तर:- त्यात आपल्या सेवेच्या सात्विक लहरीचे बंधन झालेले असते . ते दुस-यास दिल्यास त्याला ते मिळते व साधनेत त्या आसनावर आळस येतो.

१३) देवाला नेहमी करंगळी शेजारील बोटाने गंध का लावावे.

उत्तर :- हाताची पाची बोटे ही त्या त्या तत्वाशी निगडीत आहेत .
अंगठा -आत्मा/
तर्जनी -पितर/
मध्यमा-स्वतः/अनामिका -देव/करंगळी -ऋषी /
म्हणून देव बोटानेच देवाला गंध लावावे…

१४) समईत नेहमी १, ३, ५, ७ अशा विषम वाती का असाव्यात सम का असू नयेत.

उत्तर :- विषम तत्व हे तम आहे त्यामुळे आपल्याकडे येणारे तम ते विषम उसळते व सात्विक लहरी प्रस्थापित करते म्हणून……

१५) अंगावर फाटलेला कपडा कधीही का शिवू नये.

उत्तर :- पितराना दोष लागतो म्हणून .

१६) उंब-यावर बसून का शिंकू नये.

उत्तर :- उबरा हा मुळात बसण्यासाठी नाही तेथे सर्वतिर्थे बसतात. तिथे घराची सात्विक ऊर्जा स्तंभित असते शिंकेने तिला व्यास येतो त्यामुळे अपशकुन घडतो म्हणून….. घडल्यास पाणी शिंपडावे……

१७) निजलेल्या माणसास का ओलांडून जावू नये.

उत्तर :- झोपलेला शव असतो म्हणजे शिव असतो म्हणून ..

१८) मांजराना प्रेत ओलांडून का देवू नये.

उत्तर :- प्रेत प्रेतच राहते म्हजे पिशाच्च योनित जाते त्याला मोक्ष प्राप्ती होत नाही म्हणून ..

१९) रात्रीच्या वेळी मीठ किंवा उडीद का आणू नयेत किंवा दुस-यास का देवू नयेत ?

उत्तर :- याच्यात करणीतत्व आहेत. आकर्षण क्रिया पटकन होते व बळीतत्त्व आहे म्हणून ….

२०) सायंकाळी केर का काढु नये?

उत्तर :- लक्ष्मीला आवडत नाही .
लक्ष्मी हळूहळू निघून जाते व अलक्ष्मीला आवडते…

२१) रस्त्यात प्रेत दिसल्यास नेहमी नमस्कार का करावा.

उत्तर :- शव= शिव म्हणून नमस्कार करावा….

२२) कुणाच्या घरातून परत निघताना जातो असे न म्हणता येतो असे का म्हणावे ?

उत्तर :- येणे घडते नाहीतर कायमचे जाणे होते…

२३) एका हाताने देवाला नमस्कार का करू नये.

उत्तर :- दश इन्द्रियाचा नमस्कार मह्त्वाचा असतो . पंचतत्त्वाचा नाही

 

For more information like this one on Pooja Mandir rules, you can visit our Spirituality Section.

Shani Transit 2017 To 2020 – Shani Peyarchi for 12 Moon Signs in 2017 to 2020


Shani Transit 2017 to 2020 in 12 Moon Signs

Shani Transit 2017 to 2020Shani Transit 2017 to 2020 started from 26th January 2017. Saturn has entered Sagittarius sign (Dhanu rashi) on 26th January. Saturn stays in a sign for two and half years before it moves into the next sign. This way in a normal lifetime of a person, Saturn Transit (Shani Gochar)  occurs twice on an average. Saturn will transit next into Capricorn sign (Makar Rashi) on 25th January 2020. Saturn like any other planet also turns retrograde during the transit. During this transit as well it is turning retrograde twice.

However it rarely happens that it enters back into the earlier sign and after some time reenters into the sign of transit. Saturn entered back into Scorpio sign (Vrishchik rashi) on 21st June 2017 and hereafter it will reenter the Sagittarius, its sign of transit on 27th October 2017. Saturn will remain in Sagittarius sign till 24th January 2020. In between it will turn retrograde again between 19th April 2018 to 6th September 2018. Thereafter it will become straight during the remaining transit period.

Below is the high level analysis of the impact of Saturn Transit 2017 to 2020 on 12 moon signs:

Shani Transit 2017 to 2020 for Aries (मेष चंद्र राशी )

Overall this transit will augur good for the Aries moon sign people. Saturn will be in 9th house of luck. They will find slow but steady growth in their career and income. They will be able to overcome difficulties and defeat the enemies. Stability can be expected thereafter.

Taurus (वृषभ चंद्र राशी )

This transit will get Saturn in their 8th house for Taurus people. This transit might prove to be full of hurdles and turbulence. During this transit, health of the family members especially the father will deteriorate. So they need to take proper care of the family members’ health.  Due to the various hurdles they might experience drop in their achievement.

Gemini (मिथुन चंद्र राशी )

This transit will have Saturn moving into the seventh house for Gemini people. On one hand Gemini people will good success on the work front but on the hand, they need to be little more cautious on the marital front. On the whole this transit will prove to be beneficial to the Gemini people. These 2-3 years could prove to be milestone years for Gemini people. There is a chance of relocation to a new place or house during this transit. This change of atmosphere and environment is considered to be extremely good for them.

Cancer (कर्क चंद्र राशी )

This transit will have Saturn in the 6th house for Cancer people. This does not augur well for Cancer people. They might have lot of issues in their family life. They could have constant arguments with their partners which might escalate into bigger problems if not handled with much care. There are chances of having some legal disputes which however be in their favor. Good part is overseas travel or extended vacation is on card for Cancer people during this transit.

Leo (सिंह चंद्र राशी )

This transit will have Saturn in 5th house for Leo sign people. Good time for Leo sign people on the love front. Probable chances of getting into the love marriage for Leo sign people. There could be few hurdles which however be manageable. Leo people will have steady income flow. However they will still face financial crunch. So they are advised to keep their expenses under control. Good amount of loan might be repaid by them during this period.

Virgo (कन्या चंद्र राशी )

During this transit, Saturn moves into the 4th house for Virgo people. This 4th house transit indicates the change of current residence and moving into a new place. During this transit they might be losing their temper every now and then and this might get them into some problem. To maintain the composer and mental peace, they are advised to take proper 8 hour sleep. However, they need to be working harder to reap benefits.

Libra (तुला चंद्र राशी )

For Libra people, during this transit, Saturn will move into their 3rd house. This period will be full of energy. Libra people will be striving for higher success in life. They will have increase in both income and expenditure. But expenses will be more as compared to the income and hence it will be difficult to control them. This could be the time for experimenting with new things.

Scorpio (वृश्चिक चंद्र राशी )

For Scorpio people, Saturn moves into their second house. This might cause some difficulty in their family life. They are advised to avoid arguments and tiffs which might prove detrimental to the relations. This transit will be the last phase of their Shani Sadesati. They will have more income due to their hard work. They need to follow a healthy diet.

Sagittarius (धनु चंद्र राशी )

Saturn is moving into Sagittarius sign during this transit. This transit will be extremely difficult for Sagittarius people. They will have lot of mental stress and anxiety on account of uncertainties around them. They are advised not to ignore even a minor health issue as the same might escalate into bigger health issue. On the work front, they will have tough time. They need to maintain a good work life balance.

Capricorn (मकर चंद्र राशी)

Saturn moves into the 12th house for Capricorn sign people during this transit. This transit indicates there could be some losses on account of this. They will be spend thrift during this period. Foreign travel is on the cards. Health issues might crop during this period and hence they need to be cautious with the health and follow a proper healthy diet plan. Legal issues are also foresighted. Expenditure will be sky rocketed as against the income.

Aquarius (कुंभ चंद्र राशी )

Saturn moves into the 11th house from Aquarius moon sign during this transit. This transit is extremely good for Aquarius people. Gradual consistent rise in income is expected. There will be abundance of opportunities on the work front. This could be their best career phase. This will transit will take you to the top position making justice to your skills. They are advised to maintain good diet and work life balance to enjoy the success achieved during this transit.

Shani Transit 2017 to 2020 for Pisces (मीन चंद्र राशी)

Saturn moves into the 10th house for Pisces moon sign. They need to be more careful with their expenditure. Expenses will be more as compared to the income. Due to increased work demand, they will find it difficult to give sufficient time to their partner. This might further result into arguments and tiffs with their partner. So they need to be extra cautious on this front.

Hope you all would have liked this article on Shani Transit 2017 to 2020, if yes please like, comment and share this article.

For more information like the Shani Transit 2017 to 2020, you can read our other articles like Saturn Transit 2017 – चंद्र राशींचे शनी गोचर २०१७ भाकीतand Sani Peyarchi 2017 to 2020 – Shani Gochar for Moon Signs for 2017, 2018, 2019, 2020.

Kojagiri Purnima Importance – कोजागिरी पौर्णिमा महत्त्व


Kojagiri Purnima Importance – कोजागिरी पौर्णिमा महत्त्व

कोजागिरी पौर्णिमा ( Kojagiri Purnima) का साजरी करतात?

|| ॐ कुलदेवतोभ्यो नम:||

kojagiri purnimaको जागरती = कोण जागं आहे !….
अखंड लक्ष्मी प्राप्तीच्या व्रतांपैकीच एक अतीशय महत्त्वाचे आणि प्रभावी व्रत कोजागिरी पौर्णिमा लक्ष्मी-कुबेर-इंद्र-चंद्र आदी देवतांची महत्वाची पूजा.

5 ऑक्टोंबर गुरूवार
पौर्णिमेची रात्र, चंद्राची रात्र सर्वांना आनंद देते. अश्विन शु.पोर्णिमा म्हणजे ‘कोजागरी पोर्णिमा (Kojagiri Purnima)’ अशा या रात्री शरदाच्या चांदण्यात जे लोक आनंदात रमत खेळत जागरण करतात.

त्यांच्यावर देव प्रसन्न होतात असा समज आहे.हा उत्सव अश्विन शु. पोर्णिमा या दिवशी रात्री ठीक १२ ते १२.३९ या ३९ मिनिटात करायचा असतो. भगवान इंद्र, लक्ष्मी, चंद्र, कुबेरयांची वर्षातून सेवा करण्याची हीच एकमेव वेळ असते. शक्यतो हा उत्सव प्रत्येकाने आपल्या घरीच करावा. उपरोक्त वरील देवता या दिवशी पृथ्वी तलावर आशीर्वाद देण्यासाठी असतात त्यांना अमृताचा (दुध) नवैद्य लागतो.
पूजाविधी मांडणी :-

मांडणी करतांना एका पाटावर किंवा चौरंगावर

१) लक्ष्मीचे प्रतीक म्हणून विड्याच्या जोड पानावर सुपारी ठेवावी

२) विड्याच्या जोड पानावर कुबेराचे प्रतीक म्हणून सुपारी ठेवावी.

३) तांदुळाच्या राशीवर पाण्याने भरलेला तांब्याचा तांबा/गडवा, त्यात आंब्याचा डगळा इंद्राचे प्रतिक म्हणून घ्यावा.
अशी मांडणी रात्री १२ वाजेपर्यंत करून ठेवावी. रात्री ठीक १२ ते १२:३० या ३० मिनिटात दुधाचे भांडे चंद्राकिरणात ठेवावे. जेणे करून चंद्र देवता शलाका रुपात अमृताचा प्रसाद देतात.

४) चंद्राचे प्रतिक म्हणून चंदनाचा एक छोटा भरीव गोल बनवावा.

५) १२:३० ला पूजेच्या पाटासमोर दुधाचे भांडे ठेवून चारही देवांची हळद कुंकू, पांढरी फुले, अक्षता, अष्टगंध वाहून पूजा करावी. दुपारीच तुळशीपत्र तोडून ठेवावे. त्यात एक तुळशीपत्र टाकावे व नैवेद्य दाखवावा व प्रार्थना म्हणावी

ऋण रोगादी दारिद्रयम अपमृत्यू भय I शोक मनस्ताप नाशयन्तु मम सर्वदा II
दुधाचा नैवेद्य फक्त घरातील व्यक्तींनीच घ्यावा. उपरोक्त सुपारी जपून ठेवून दरवर्षी पुजाव्यात. कोजागारीस त्यांची पूजा करावी. १२ ते १२:३० या काळात लक्ष्मी प्राप्तीची सेवा करावी. त्यात गायत्री या मंत्राचा १ माळ जप, श्री लक्ष्मी गायत्री मंत्र, श्री विष्णू गायत्री मंत्र, श्री कुबेर मंत्र, प्रत्येक १ माळ जप करावा, तसेच १ वेळा स्त्री सुक्त, श्री व्यंकटेश स्तोत्र १ वेळा व गीतेचा १५ वा अध्याय वाचावा.

हा अतिशय महत्वाचा लक्ष्मी प्राप्तीचा कार्यक्रम आहे. लक्ष्मी म्हणजे श्री, शोभा! लक्ष्मी अनेक प्रकारची आहे वित्तलक्ष्मी, गुणलक्ष्मी, लक्ष्मी, भावलक्ष्मी वगैरे सर्वच प्रकारची लक्ष्मी जागृत माणसाला मिळते. आळशी, प्रमादी किंवा झोपाळू माणूस प्रत्यक्ष समोर आलेल्या लक्ष्मीलाही ओळखू शकत नाही. देवी महालक्ष्मी हि परमदयाळू आहे. कृपाळू आहे, ती हित करणारी आहे पण या देवीची मोठी बहिण मात्र संकटे आणते, त्रास देते कटकटी निर्माण करते अशी कल्पना आहे.

या मोठ्या बहिणीस अक्काबाई म्हणतात तिची अवकृपा झाली की लोक म्हणतात की ‘अक्काबाईचा फेरा आला’ हि अक्काबाई पौर्णिमेच्या दिवशी अनेक घरावरून फिरते. कोण झोपले आहे कोण जागे आहे. ते ती पाहते अनेक झोपलेल्या आळशी लोकांवर ती रागावते. पण जे जागरण करतात त्यांना सुख समाधान, संपत्ती लाभते असे म्हणतात. कोण जागतोय? कोजागर्ती? यावरून या पौर्णिमेला कोजागरी हे नाव पडले. याच पौर्णिमेच्या रात्री देवांचा राजा इंद्रही पृथ्वीवर फिरत असतो आणि पूजा कोण करीत आहे किंवा नाही हे तो पाहत असतो. वारंवार तो कोजागरती असे विचारतो यावरून हे नाव रूढ झाले

|| गुरुदेव दत्त ||

For more such spiritual and festival information, please refer our Spirituality Section.